GDPR

GDPR
EU:s nya dataskyddsförordning

▪ Jag samtycker till att Dentmaster behandlar mina personuppgifter. Uppgifterna kan komma att sparas till dess att jag själv begär att de skall raderas eller att Dentmaster på eget initiativ bedömer att uppgifterna inte längre är aktuella. Vid begäran om att uppgifterna skall tas bort kontaktas skadeservice@dentmaster.se.
▪ Kontaktinformationen till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten är: – Telefon: 08-657 61 00 E-post: imy@imy.se  – Postadress Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm