GDPR

GDPR
EU:s nya dataskyddsförordning

▪ Jag samtycker till att Dentmaster Sverige AB behandlar mina personuppgifter. Uppgifterna kan komma att sparas till dess att jag själv begär att de skall raderas eller att Dentmaster Sverige AB på eget initiativ bedömer att uppgifterna inte längre är aktuella. Vid begäran om att uppgifterna skall tas bort kontaktas skadeservice@dentmaster.se.
▪ Kontaktinformationen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen är: – Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52 – Postadress Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm